Η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με την οποία προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δανειοδότηση των εταιρειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, παρέχει τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες εταιρείες να προχωρούν στην πώληση προσημειωμένων ακινήτων προκειμένου να «διευκολυνθεί» ο δανειολήπτης για την αποπληρωμή του χρέους του.

Αυτή είναι μόνο μία πτυχή από την πολυσχιδή δραστηριότητα που θα μπορούν να αναπτύξουν οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες σε πρώτη φάση της λειτουργίας τους δεν θα προχωρήσουν στις αγορές κόκκινων δανείων. Ωστόσο με δεδομένο ότι οι εταιρείες αυτές θα λειτουργήσουν ως κοινά επιχειρηματικά σχήματα με τη συμμετοχή των τραπεζών,  θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών ή ακόμη να προχωρήσουν στην αναχρηματοδότηση τους σε όποιες περιπτώσεις τούτο είναι εφικτό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος όπως προκύπτει από την Πράξη του Διοικητή θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες αυτές προκειμένου να τους χορηγήσει άδεια λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει, μέσα σε μια περίοδο είκοσι ημερών μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, να απαντήσει θετικά ή αρνητικά.

Επίσης η λειτουργία των εταιρειών αυτών θα υπόκειται στον αυστηρό και άγρυπνο έλεγχο της ΤτΕ. Εξάλλου η ΤτΕ θα έχει την εποπτική ευθύνη για την προέλευση των κεφαλαίων αλλά και των μετόχων είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Ο στόχος είναι προφανής, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ο κίνδυνος να ευνοηθούν υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες.

Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα η διαχείριση των καθυστερούμενων οφειλών θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα όσα προβλέπει ο πρόσφατα αναθεωρηθείς Κώδικας Δεοντολογίας. Κατά συνέπεια οι προτάσεις αναδιάρθρωσης που θα προτείνονται στους δανειολήπτες θα πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις αρχές του Κώδικα.

Γενικότερα οι εταιρείες διαχείρισης των δανείων θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν εκ των πρότερων στην ΤτΕ αναλυτικό οδηγό ο οποίος θα περιλαμβάνει τις πρακτικές αναδιάρθρωσης που θα ακολουθήσουν, τις μεθόδους διαχείρισης και τα κριτήρια αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις εκείνες  που η εταιρεία θα αναλαμβάνει την αναδιάρθρωση του χρέους της επιχείρησης, το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει και περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και βιωσιμότητας του φυσικού ή του νομικού προσώπου, με ειδική πρόβλεψη για τις λύσεις που αφορούν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ήδη στα «σκαριά» βρίσκεται η εταιρεία διαχείρισης που έχει συστήσει η Alpha Bank με την ισπανική Αctua. Η κοινή εταιρεία έχει συσταθεί χωρίς προφανώς να έχει στελεχωθεί πλήρως, έχοντας όμως ήδη προχωρήσει σε επίπεδο υποδομής εκτιμάται ότι θα είναι από τις πρώτες στις οποίες θα παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας.