Συγκέντρωσε τα απαιτούμενα κεφάλαια η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και πλέον, όπως ανακοίνωσε, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, παρά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση, η αύξηση κεφαλαίου συνεχίζεται μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν όλοι όσοι το επιθυμούν.

Μέσω ανακοίνωσής της η τράπεζα δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες όπως έκανε καθ' όλα τα 20 χρόνια της λειτουργίας της.