Κάτω του 5% διαμορφώνεται το ποσοστό της Baupost Group στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 11.12.2015 σχετικής γνωστοποιήσεως της «The Baupost Group, L.L.C», η τελευταία κατέχει από 08.12.2015 τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, κατέρχονται του ποσοστού 5,00% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς.