Στο 9,12% διαμορφώνεται το ποσοστό της Paulson & Co. Inc. στην τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ελληνικής τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η Paulson κατέχει έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται 796.960.850 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (9,12% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας) και τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 1.214.567 δικαιώματα ψήφου (0,01% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης).