Συμφωνία επέκτασης της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Προγράμματος JEREMIE για τη στήριξη Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών υπέγραψαν η Eurobank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Με την επέκταση της συνεργασίας και την προβλεπόμενη στη συμφωνία αύξηση των κονδυλίων, τα συνολικά κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει η Eurobank μέσω του Προγράμματος JEREMIE, ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ και προορίζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους».

Ειδικότερα, τα δάνεια μέσω του Προγράμματος JEREMIE συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με πόρους ΕΣΠΑ και τη Eurobank, με το 50% των κεφαλαίων, το οποίο χορηγείται από το Ταμείο, να είναι άτοκο (πόροι ΕΣΠΑ) και το υπόλοιπο 50%, το οποίο χορηγείται από τη Eurobank, να προσφέρεται με μειωμένα επιτόκια σε σύγκριση με τα υφιστάμενα προγράμματα της τράπεζας.

Με αφορμή την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Eurobank εξετάζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών μέσων που προσφέρονται κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Επιπλέον, η τράπεζα μέσω των εξειδικευμένων Επαγγελματικών της Συμβούλων σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου της, παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση για το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων δανείων JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα, όσο και αναλυτική ενημέρωση για τα υπόλοιπα προνομιακά προγράμματα που η τράπεζα παρέχει σε συνεργασία με Κρατικούς και Κοινοτικούς Φορείς.