Το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση νέων μετοχών όπως αυτές θα προκύψουν μετά την αύξηση κεφαλαίου ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ).

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της ΕΤΕ έχει ως εξής:

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 3.533.149.631 κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.", προκειμένου να αντικατασταθούν από 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 4,50 (reverse split).

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης € 0,30 κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.