Σε επενδυτές που συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών της Eurobank διατέθηκε το 80% των νέων μετοχών της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, οι συνολικά 2.038.920.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που εκδίδονται δυνάμει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατανεμήθηκαν ως εξής:

1.621.150.153 από τις Νέες Μετοχές (περίπου 80% επί του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές,

και

 417.769.847 από τις Νέες Μετοχές (περίπου 20% επί του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές των οποίων οι τίτλοι έγιναν αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά, σύμφωνα με τους όρους της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Παράλληλα, η Eurobank σύναψε σύμβαση αναδοχής σχετικής με την προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές, ενώ θα ενημερώσει τους επενδυτές για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.