Τη μείωση των κεφαλαιακών της αναγκών, κατά 120 εκατ. ευρώ, τόσο στο βασικό, όσο και το δυσμενές σενάριο των stress tests, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, ενημερώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων που υπέβαλε στις 6 Νοεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές. Σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά 120 εκατ. ευρώ, εξηγεί.

Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Εθνική μειώθηκαν σε 1.456 εκατ. ευρώ και 4.482 εκατ. ευρώ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.