Μειώθηκε στα 119,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς ρευστότητας που παρέχει το ευρωσύστημα (δηλαδή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας ΕLΑ) από 121,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτιτικά, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 82,8 δισ. ευρώ από 82,4 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Η απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ περιορίστηκε στα 36,6 δισ. ευρώ από 39 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.