Αξιολόγηση ΒΒ δίδει στη doValue ο οίκος αξιολόγησης S&P, με σταθερό outlook.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο οίκος, σε έκθεσή του, ημερομηνίας 9 Ιουλίου, η κλίμακα ΒΒ αφορά στη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της εταιρείας και αντανακλά την ηγετική της θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η doValue, συνεχίζει ο οίκος, ξεχωρίζει στην Ευρώπη, τόσο για τα συμβόλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που συνάπτει, αλλά και για τη στέρεη βάση πάνω στην οποία κινούνται τα κέρδη της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του S&P, η απόκτηση της FPS αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για τη doValue, καθώς βελτιώνει τη γεωγραφική της δυναμική και ενισχύει τις προοπτικές για την προσέλκυση πελατών και τη σύναψη συμβολαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Η doValue έχει χαμηλή μόχλευση, ενώ η οικονομική πολιτική που ασκεί χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Το σταθερό outlook το δίδει ο οίκος γιατί εκτιμά πως η μόχλευση της εταιρείας θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ προβλέπει πως θα κινούνται σε σταθερά επίπεδα οι ταμειακές της ροές. Παράλληλα, ο οίκος αναμένει βελτίωση στην κατεύθυνση των EBITDA, η οποία θα προκύψει από ανάπτυξη τόσο στο οργανικό, όσο και στο μη οργανικό σκέλος.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 80% της FPS και της τιτλοποίησης Cairo στη doValue.