Την ανάγκη να εισέλθει η οικονομία σε ρυθμούς διατηρήσιμης ανάπτυξης και να αξιοποιήσει παραγωγικά η χώρα μας την σημαντική ευκαιρία εισροής πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο του, σε ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος.

Ο κ. Ράπανος τονίζει τη σημασία που έχει η περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας του κράτους και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του φορολογικού μας συστήματος, ενώ επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της εισαγωγής σύγχρονων κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο στα νοσοκομεία όσο και σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.

«Αιμοδότης» επιχειρηματικότητας το τραπεζικό σύστημα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank χαρακτηρίζει το τραπεζικό σύστημα «αιμοδότη όλων των επενδυτικών ευκαιριών», επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες αποτελούν αρωγό για την οικονομική ανάπτυξη, «στο πλαίσιο των κανονισμών που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές και των κανόνων ορθολογικής διαχείρισης».

Τέλος, ο κ. Ράπανος αναφέρεται στην προοπτική μίας οικονομικής πολιτικής που θα διασφαλίζει υγιή δημοσιονομική διαχείριση, θα προσελκύει παραγωγικές επενδύσεις, θα ανταμείβει όσους εργάζονται σκληρά και θα προστατεύει τους αδύναμους, μέσα από ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν περαιτέρω τους θεσμούς και τη λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.