Θετικά αποτιμά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Alpha Bank και η Bank of America Securities, που διατηρεί τη σύσταση buy, τοποθετώντας την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 0,94 ευρώ.

Ο οίκος υπογραμμίζει την ισχυρή κερδοφορία προ προβλέψεων, ύψους Ευρώ 307 εκατ., που ενισχύθηκε κατά 13,7% σε ετήσια βάση και απορρόφησε το κόστος των υψηλών προβλέψεων λόγω Covid -19. Τονίζει παράλληλα την εκτίμηση της διοίκησης της τράπεζας ότι για το τρέχον έτος η πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι σταθερή και οι προβλέψεις θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 180-190 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του α’ τριμήνου.

Ως προς την επανεκκίνηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Galaxy, η BofA επισημαίνει ότι η δομή της συναλλαγής παρέχει ευελιξία ώστε να τηρηθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην τράπεζα να αξιοποιήσει την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.   

Τέλος, γίνεται θετική αναφορά στην αύξηση της ρευστότητας που άντλησε η Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη μείωση της χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά repos, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ και του κόστους χρηματοδότησης του Ομίλου.