Υπερδιπλασιασμό της τιμής της μετοχής της Alpha Bank προβλέπει η Goldman Sachs, αποτιμώντας θετικά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα στις 28 Μαΐου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε σχετικό της report η αμερικανική τράπεζα, δίδει σύσταση Buy (αγορά) και τιμή στόχο στα 1,37 ευρώ, ήτοι περιθώριο ανόδου 124,7% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού επενδυτικού οίκου για την Alpha Bank συνοψίζονται σε πέντε σημεία:

1.            Χαμηλότερες κατά 1,8% -1,9% θα παραμείνουν οι προβλέψεις της τράπεζας σε σχέση με το περασμένο έτος, παρά τις αυξημένες προβλέψεις λόγω Covid-19.

2.            Περαιτέρω μείωση των NPEs προβλέπεται και κατά το β’ τρίμηνο του έτους, ενώ είναι πιθανή η αντιστροφή της τάσης αυτής το β’ εξάμηνο.

3.            Χαμηλή κεφαλαιακή επίπτωση -κάτω των 300 μονάδων βάσης- αναμένεται από τη συναλλαγή τιτλοποίησης Galaxy, που δρομολογήθηκε εκ νέου με αναπροσαρμοσμένη περίμετρο χαρτοφυλακίου σε Ευρώ 7,5 δισ. – 10 δισ. και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

4.            Σταθερή παραμένει η κερδοφορία προ προβλέψεων, με ανθεκτικό  Καθαρό Έσοδο Τόκων, σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικά και τη μείωση του κόστους να απορροφά την αναμενόμενη μείωση των προμηθειών.

5.            Αναμενόμενη ενίσχυση του κεφαλαιακού δείκτη CET1 κατά 90 μονάδες βάσης, λόγω επικείμενων εποπτικών ρυθμίσεων στα άυλα πάγια λογισμικού, στη χαμηλότερη στάθμιση στοιχείων ενεργητικού και άλλους παράγοντες.