Κατά 2 δισ. ευρώ θα αυξήσει τις χορηγήσεις εντός του 2020 η Eurobank για να στηρίξει τους πελάτες της, όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας  στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α' τριμήνου.

Για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ο κ. Καραβίας εκτίμησε πως «το ρίσκο μηδενίζεται λόγω της κρατικής εγγύησης που θα υπάρξει στα δάνεια που θα δοθούν μέσω αυτού του εργαλείου». Παράλληλα ανέφερε πως η τράπεζα έχει αντλήσει από τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΚΤ ρευστότητα που φτάνει τα 7,3 δισ. ευρώ.

Στο ζήτημα της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισε πως είναι νωρίς και το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει, το δ' τρίμηνο του 2020, αρχές του 2021. Παράλληλα, οι συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιο Cairo και την FPS με την doValue αναμένεται να ολοκληρωθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Eurobank θα έχει τον χαμηλότερο Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE ratio) στην ελληνική αγορά, στο 15,6%.

«Μετά από μια περίοδο αναταραχής, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Η ενίσχυση του ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη doValue, θα αποτελέσει για την Eurobank τη βάση για κερδοφορία πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Η ανθεκτικότητα των κερδών προ προβλέψεων και η ολοκλήρωση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των ΝΡΕ, πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές μας να διαχειριστούμε τις τρέχουσες σοβαρές προκλήσεις. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου αφενός να βοηθήσουμε τους πελάτες στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και αφετέρου να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκαμψη», επισημαίνει επίσης ο Φωκίωνας Καραβίας.

Αξίζει να επισημάνουμε πως η Eurobank κατέγραψε θετικές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους, με  τα καθαρά κέρδη  να ανέρχονται σε 60 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικά για το α' τρίμηνο η Eurobank κατέγραψε:

  • Δείκτη NPEs 15,6%, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα - Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 60%

  • Αύξηση χορηγήσεων προς επιχειρήσεις κατά 0,6δισ. ευρώ  και καταθέσεων κατά 0,5δισ. ευρώ έναντι του Δ΄ τριμήνου 2019

  • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 60 εκατ. ευρώ 

  • Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 10,3% σε ετήσια βάση σε 212εκατ. ευρώ

  • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 83,4% 

  • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 14,4%