Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Eurobank αναλαμβάνει την Προεδρεία της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤ, «εντός του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί, με τηλεδιάσκεψη η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση της ΓΣ θα αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank AE, και μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος της ΕΕ της ΕΕΤ, καθώς και τα νεοκλεγέντα μέλη αυτής Δημήτριος Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank και Κωνσταντίνος Κάμαρης, Γενικός Διευθυντής της HSBC.

Τον Μάιο, η ΕΕΤ θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΟΙΚ για το Συνεγγυητικό».