Αξιολόγηση CCC+ δίνει στη Eurobank o οίκος αξιολόγησης Fitch, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της τράπεζας.

Όπως τονίζει ο οίκος σε σχετική έκθεσή του, η Eurobank είναι η νεοϊδρυθείσα τραπεζική οντότητα που αντικαθιστά την Eurobank Ergasias S.A. η οποία πλέον είναι η εταιρεία holding του ομίλου υπό το νέο νομικό τίτλο Eurobank Ergasias Holdings and Services S.A. (HoldCo).

Ως αποτέλεσμα η Fitch επιβεβαίωσε και απέσυρε όλες τις αξιολογήσεις της HoldCo στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της νέας οντότητας.