Πρόσθετα μέτρα χαλάρωσης που αφορούν κυρίως τον χειρισμό των «κόκκινων» δανείων ανακοίνωσε πριν ο εποπτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ επιτρέπει στις τράπεζες κατ’ ουσία να λαμβάνουν λιγότερες προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια προσφέροντας τους έτσι σημαντική κεφαλαιακή ανακούφιση.

Χαλάρωση των εποπτικών κανόνων

Τα νέα μέτρα της ΕΚΤ παρέχουν στις τράπεζες περαιτέρω χαλάρωση των εποπτικών κανόνων έτσι ώστε να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοιού, προσφέροντας ευελιξία στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις εγγυήσεις και την στάση των πληρωμών που εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές για να αντιμετωπίσουν η σημερινή κρίση. Επίσης, συνέστησε στις τράπεζες να εφαρμόσουν τα νέα λογιστικά πρότυπα με έναν τρόπο που αποφεύγει τις υπερβολικές προβλέψεις για ζημίες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η υιοθέτηση μιας λιγότερο αυστηρής προσέγγισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων που έχει εξαγγείλει τις τελευταίες ημέρες η ΕΚΤ.