Την απόφαση να μην προχωρήσει σε εγκλήσεις στελεχών έλαβε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως προκύπτει από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η Εθνική Τράπεζα δεν πρόκειται να ανακινήσει παλαιές υποθέσεις περί ευθύνης στελεχών. 

Στη σχετική απόφαση κατέληξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αξιολόγησαν και έκριναν όλα τα στοιχεία επί των υποθέσεων αυτών, μετά από αναλυτική ενημέρωση,  με  τη συνδρομή μάλιστα ελεγκτικής εταιρίας διεθνούς κύρους και συμπληρωματικών γνωματεύσεων ανεξάρτητων νομικών συμβούλων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 31 Ιανουαρίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε ανακοινώσει την υποχρέωση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να χειριστούν παλαιές και νέες ποινικές υποθέσεις.

Όπως τόνιζε, σε ανακοίνωσή του, «το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αλλά και στα πλαίσια της αποστολής του και του θεσμικού του ρόλου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, προέβη σε υπόμνηση προς τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων τραπεζών, σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία και το νέο ποινικό κώδικα (ν. 4619/2019), υπογραμμίζοντας την υποχρέωση που έχουν πλέον οι τράπεζες και τα Διοικητικά τους Συμβούλια για τον χειρισμό παλαιών και νέων ποινικών υποθέσεων.

Το Ταμείο, σύμφωνα με την πάγια πολιτική του, δεν προέβη σε ουδεμία υπόδειξη προς τις τράπεζες ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις σχετικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, καταλήγει η ανακοίνωση του ΤΧΣ.

Με τον τρόπο αυτό το ΤΧΣ έστειλε το μήνυμα πως όσες διοικήσεις δεν πράξουν τα δέοντα και δεν ακολουθήσουν τις επιταγές του νόμου, ήτοι δεν επιβάλουν εγκλήσεις όπου πρέπει έως τις 18 Μαρτίου,  θα κριθούν για την παράλειψη τους αυτή».