Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών για εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους μέσω πωλήσεων, και η συστημική λύση «Ηρακλής» που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που δημοσιεύτηκε εχθές Πέμπτη, η κεντρική τράπεζα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα του ενεργητικού των συστημικών τραπεζών εξαιτίας των αναβαλλόμενων φόρων, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την ταχύτερη απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Η ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αποτελεί παράμετρο που χρήζει προσοχής, καθώς οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις υπερβαίνουν σε επίπεδο συστήματος το 60% των κεφαλαίων Tier 1 (Ιούνιος 2019). Το υψηλό ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιορίζει τις δυνατότητές τους να επιταχύνουν την αποκλιμάκωση του αποθέματος NPEs, καθώς δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το τμήμα αυτό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για πιθανή απορρόφηση ζημιών», προειδοποιεί η ΤτΕ.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η συστημική λύση «Ηρακλής» που δρομολογήθηκε τους προηγούμενους μήνες «κινείται στον άξονα της βελτίωσης της ποιότητας των ισολογισμών των τραπεζών και αποτελεί θετική εξέλιξη. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, κρίνεται σκόπιμο να πλαισιωθεί από συμπληρωματικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του αποθέματος των NPEs» .

Τονίζει δε ότι κρίνεται αναγκαία η λήψη ενεργειών για άμεση μείωση του υφιστάμενου υψηλού αποθέματος NPEs που αγγίζει το 47% και εξηγεί ότι «οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται επιτάχυνση των προσπαθειών».

Κεφαλαιακή επάρκεια

Προειδοποίηση απευθύνει η κεντρική τράπεζα και ενόψει των stress tests που θα διενεργηθούν στις αρχές του 2020 για τις ελληνικές τράπεζες, κυρίως λόγω των αναβαλλόμενων φόρων. Όπως αναφέρει, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο και το α΄ εξάμηνο του 2019, με το Δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 15,6%. Τονίζει, ωστόσο, ότι «τυχόν πρόσθετες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις λόγω των ΔΠΧΑ 9, των stress test της επόμενης χρονιάς, καθώς και της εφαρμογής του προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας (prudential backstop) θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα επιβαρυντικά».

Στο σημείο αυτό, η ΤτΕ τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης μιας «ολιστικής προσέγγισης» στη μάχη κατά των κόκκινων δανείων, προκειμένου οι τράπεζες «να προχωρήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και συνακόλουθα τη διασφάλισητων αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου».

Ως θετική εξέλιξη, αναφέρει πάντως την άντληση κεφαλαίων από την αγορά μέσω των κεφαλαιακών εκδόσεων Tier 2 από δύο τράπεζες (Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς).  «Η έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης από δύο συστημικές τράπεζες ουσιαστικά σηματοδοτεί την επάνοδό τους στις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων και δημιουργεί περαιτέρω προσδοκίες για πρόσθετες εκδόσεις στο μέλλον», υπογραμμίζει η κεντρική τράπεζα.