Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει η Alpha Bank στον στρατηγικό μετασχηματισμό της που θα την οδηγήσει στην επόμενη ημέρα με ασφάλεια και τους καλύτερους δυνατούς όρους, διαμήνυσε ο CEO της τράπεζας, Βασίλειος Ψάλτης, σε σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το φιλόδοξο σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: το project Galaxy, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού μοντέλου και την πιστωτική επέκταση, έχει ορίζοντα τριετίας, έως το 2022. Το «βαρύ πυροβολικό» αυτού του πλάνου, ωστόσο, είναι το Galaxy, η τιτλοποίηση δηλαδή 12 δισ. κόκκινων δανείων με τη βοήθεια της συστημικής λύσης «Ηρακλής» και η διαχείρισή τους από τη «νέα Cepal», τον αποκλειστικό servicer του ομίλου που θα πωληθεί σε επενδυτή (fund).

Η ίδια εταιρεία, αφού εξαγοραστεί πρώτα κατά 100% από την τράπεζα και πωληθεί στον επενδυτή, θα διαχειρίζεται και τα υπόλοιπα δάνεια 7-8 δισ. που θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν αφορά μεγαλύτερες σε διάρκεια καθυστερήσεις, δηλαδή δάνεια που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο», στο μεγαλύτερο μέρος τους καταγγελμένα.

Ταυτόχρονα, όμως, όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, η Alpha Bank επιλέγει αυτή τη στιγμή για να αξιοποιήσει προς την κατεύθυνση αυτή τρεις ευνοϊκές συγκυρίες: το APS που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από κενά funds στην ελληνική αγορά NPEs και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος όπως διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος που ο ίδιος χαρακτηρισε «μονόδρομο» αυτή τη λύση, η οποία προσομοιάζει το αντίστοιχο πλάνο της Eurobank, είναι τα απογοητευτικά στοιχεία θεραπείας (curing) των κόκκινων χαρτοφυλακίων τα προηγούμενα έτη. Καθώς, λοιπόν, οι πωλήσεις πακέτων NPEs «δεν εξυπηρετούν με τον βέλτιστο τρόπο τα οφέλη των μετόχων της τράπεζας», προτιμώμενη λύση είναι η τιτλοποίηση σε συνδυασμό με μετασχηματισμό της εταιρικής δομής του ομίλου. 

Για να χρηματοδοτήσει την συναλλαγή αυτή, η Alpha Bank θα εκδόσει ομόλογα Tier 2 ύψους 800 εκατ. ευρώ εντός του επόμενου έτους, ενδεχομένως και πριν την ολοκλήρωση του deal το β' τρίμηνο του 2020. Πράγματι, η υλοποίηση του Galaxy αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020 - ένα εντυπωσιακό χρονοδιάγραμμα εάν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Ο κ. Ψάλτης πάντως διαβεβαίωσε ότι «έχει γίνει τεράστια προεργασία» από τις αρμόδιες διευθύνσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, παράλληλα με την ευνοϊκή συγκυρία που ήδη έχει διαμορφωθεί. Αναφέρθηκε δε και στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή η ποια θα «εξαλείψει» τις αβεβαιότητες, όπως ανέφερε.

Πώς θα λειτουργήσει το Galaxy

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, στο 20% θα μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, από 44% που είναι σήμερα, χάρη στην τιτλοποίηση «Galaxy» που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020.

αλφα

Αυτό που περιλαμβάνει το σχέδιο-μαμούθ είναι η τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 12 δισ. ευρώ αξιοποιώντας τον Ηρακλή και η ανάθεση 7 δισ. ευρώ για διαχείριση εκτός της τράπεζας. Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων θα ανατεθεί προς διαχείριση στη «νέα Cepal» η οποία θα λειτουργήσει ως servicer για το σύνολο των κόκκινων δανείων της Alpha Bank. Προκειμένου, όμως, να διασφαλιστεί το significant risk transfer, η νέα Cepal θα πουληθεί σε ανεξάρτητο επενδυτή ο οποίος θα εξαγοράσει το πλειοψηφικό μερίδιο.

«Θα αξιοποιήσουμε τη λύση Ηρακλής για το σύνολο των τιτλοποιήσεων που προγραμματίζουμε», δήλωσε, χθες, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Διευκρίνισε δε ότι για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιηθούν κρατικές εγγυήσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με το κόστος των εγγυήσεων αυτών να βαραίνει τα οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs) που θα συσταθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

Το κόστος του σχεδίου-μαμούθ εκτιμάται από τα στελέχη της τράπεζας ότι θα έχει επίπτωση ύψους 2 δισ. ευρώ στα ιδία κεφάλαια της τράπεζας, με τη διοικητική ομάδα να διαβεβαιώνει ότι η χρηματοδότηση του Galaxy θα προέλθει από την οργανική κερδοφορία και την άντληση κεφαλαίων Tier 2 μέσω ομολογιακών εκδόσεων.