Για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg, ενημέρωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης η Τράπεζα της Ελλάδος, με το έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) στις 31/10.

Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος ήταν η 1η Νοεμβρίου 2019 και η διεύθυνση εγκατάστασής του είναι Λεωφόρος Μεσογείων 2, στην Αθήνα.

Επίσης, στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας.