«Πράσινο φως» πήρε η πρώτη επιδότηση για δάνειο πρώτης κατοικίας που έχει υπαχθεί στον νέο νόμο (Ν. 4605/2019) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η επιδότηση της δόσης ανέρχεται σε 40% για δάνειο ύψους 80.000 ευρώ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία. Ο δανειολήπτης που πληρούσε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, είχε υποβάλει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία κατέληξε σε ρύθμιση δόσεων για διάστημα 24 ετών.

Απογοηευτική ανταπόκριση των οφειλετών

Μέχρι και σήμερα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της Κύριας Κατοικίας, 140 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες ενώ 17 προτάσεις ρύθμισης δανείων έχουν ήδη δοθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες.

Όπως έχει επισημάνει το insider.gr, η ανταπόκριση των «κόκκινων» οφειλετών για ρύθμιση των στεγαστικών δανείων είναι απογοητευτική και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν τη δυσκολία στην υποβολή της αίτησης, η οποία είναι αρκετά απαιτητική σε χρόνο και πόρους.

Ένα παράδειγμα είναι ότι πρέπει όλα τα μέλη της οικογένειας που είναι συνοφειλέτες ή ιδιοκτήτες της πρώτης κατοικίας να υποβάλλουν χωριστά ρύθμιση και, μάλιστα, εντός διαστήματος ενός μηνός.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι κάποιοι δικηγόροι αποθαρρύνουν τους πελάτες τους να μεταβούν από τον παλιό Νόμο Κατσέλη στο νέο καθεστώς, παρά το γεγονός ότι μπορούν να επωφεληθούν από την επιδότηση της δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες κρούουν κώδικα κινδύνου στους οφειλέτες που δεν ρυθμίζουν τα ληξιπρόθεσμα δάνειά τους, προειδοποιώντας για μαζικό κύμα πλειστηριασμών που θα ξεκινήσει άμεσα, ακόμη και για κατοικίες με τιμή εκκίνησης αρκετά κάτω από τις 100.000 ευρώ.