Σε πλήρη άνθηση βρίσκεται το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» που προωθεί το Enterprise Greece και τα οφέλη είναι αισθητά στην αγορά ακινήτων γενικά, αλλά και στα «κόκκινα» ακίνητα, ειδικότερα.

Από το 2013 που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσέλκυσης κινήτρων στη χώρα μας, έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 14.000 άδειες παραμονής. Τα στοιχεία Ιουνίου 2019 υποδεικνύουν αύξηση στις Χρυσές Βίζες της τάξης των 1.400 ετησίως.

gv

Παρότι ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί σε ακίνητα που μεταβιβάζονται, καθώς για κάθε ακίνητο παρέχονται περισσότερες άδειες παραμονής -αναλόγως των μελών κάθε οικογένειας- ωστόσο η ώθηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως τα αστικά κέντρα και δη της Αθήνας, είναι σημαντική.

Πηγές με γνώση των διαδικασιών εκτιμούν ότι τα έμμεσα έσοδα για το Δημόσιο και τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ ανά συναλλαγή. Θυμίζεται ότι το όριο για την απόκτηση της Χρυσής Βίζας είναι τα 250.000 ευρώ τα οποία θα πρέπει να επενδύσει ένας μη Ευρωπαίος πολίτης στην αγορά ακινήτων προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια παραμονής για πέντε έτη στην Ελλάδα -άρα και πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν.

Στα έμμεσα αυτά έσοδα περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος και το ΦΠΑ που καταβάλλουν οι εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή, δηλαδή δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μεσίτες κ.α., τα παράβολα που περιλαμβάνονται στα έξοδα μεταβίβασης, ο φόρος μεταβίβασης ύψους 9.0000 - 10.000 ευρώ περίπου κ.α.

Πολύ σημαντικό είναι, όμως, ότι για να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, αλλά και προς την τράπεζα σε περίπτωση που το ακίνητο είναι προσημειωμένο. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει για τις τράπεζες ένα «παράθυρο» ανάκτησης των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων που ξεπερνούσαν τα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.