Κάθε εβδομάδα ξεκινούν 1.500 νέες αιτήσεις για προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με συνολικά 23.000 αιτήσεις να βρίσκονται σε διαδικασία συμπλήρωσης.

Απογοητευτικά είναι, ωστόσο, τα στοιχεία για τις αιτήσεις που οριστικοποιούνται, αφού μόλις 82 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στις τράπεζες για ρύθμιση οφειλών στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων (με ενέχυρο α΄ κατοικία). Από αυτές, έχουν απαντηθεί μόνο 16 από τις τράπεζες που έχουν προτείνει ρύθμιση στους οφειλέτες. 

Συνολικά, έχουν ρυθμιστεί μόλις 5 κόκκινα δάνεια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών από το Υποθηκοφυλακείο –μια τροποποίηση που διευκολύνει σημαντικά τις διαδικασίες της πλατφόρμας.

Τραπεζικές πηγές αποδίδουν την καθυστέρηση στην υποβολή αιτήσεων ρύθμισης στην κωλυσιεργία των οφειλετών, οι οποίοι για πολλά χρόνια απολάμβαναν «ασυλία» λόγω του παγώματος των πλειστηριασμών, αλλά και των νομικών συμβουλών που παρέχονται σε πολλές περιπτώσεις υπέρ του αντιθέτου –δηλαδή της μη υποβολής αίτησης ένταξης στην προστασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τόσο οι τράπεζες, όσο οι και αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν εξαπολύσει εκστρατεία ενημέρωσης των δανειοληπτών που εμπίπτουν στα κριτήρια της προστασίας, προκειμένου να επωφεληθούν από τις πολυετείς ρυθμίσεις και, φυσικά, την επιδότηση δόσης από το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, τα ακριβή στοιχεία της ΕΓΔΙΧ στις 29 Σεπτεμβρίου είναι τα εξής: 

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 34.009 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 22.882 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 82 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
  • Έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
  •  Έχουν ήδη αποδεχθεί 5 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.