Τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων, ύψους έως 9 δισ. ευρώ, στις ελληνικές τράπεζες, σχεδιάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προσπάθεια μείωσης του όγκου των «κόκκινων» δανείων που φέρουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για τη χορήγηση εγγυήσεων στις τράπεζες θυμίζει ένα αντίστοιχο, επιτυχημένο πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή στην Ιταλία. Για να μπορέσει ωστόσο να εφαρμοστεί το σχέδιο στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποφανθούν οι ευρωπαϊκές αρχές, αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού, πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν συνιστά παράνομη κρατική βοήθεια. Η σχετική απόφαση της Κομισιόν αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, δηλώνουν στο Bloomberg καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, καθώς οι ελληνικές τράπεζες φέρουν «κόκκινα» δάνεια άνω των 75 δισ. ευρώ, το εν λόγω σχέδιο χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, γνωστό ως πρόγραμμα προστασίας στοιχείων ενεργητικού (asset protection scheme), θα μπορούσε να μειώσει τα NPLs κατά 20 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν κρατικές εγγυήσεις για να καλύψουν την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), με τα τελευταία να μεταφέρονται σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) το οποίο θα εκδίδει ομόλογα (senior) υψηλής, μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξασφάλισης. Τα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης θα φέρουν την εγγύηση της κυβέρνησης και θα παραμένουν στα βιβλία των τραπεζών.

Οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 18 μήνες για να κάνουν χρήση του προγράμματος.

Το αντίστοιχο πρόγραμμα για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στην Ιταλία είναι γνωστό ως GACS.