Ένας σημαντικός κύκλος για τον μετασχηματισμό της Eurobank, ο οποίος ξεκίνησε με την απορρόφηση της Grivalia και ολοκληρώνεται με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, κλείνει τον Σεπτέμβριο.

Μετά την έγκριση από τον SSM της πρώτης τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, γνωστή ως «Pillar» την προηγούμενη Παρασκευή, σειρά έχει η διάσπαση του ομίλου με τη σύσταση της εταιρείας «Νέα Eurobank», όπου θα μεταφερθούν οι κύριες τραπεζικές δραστηριότητες και τη μετατροπή της «Eurobank Ergasias» σε εταιρεία συμμετοχών.

Η απόσχιση του τραπεζικού σκέλους από τον υπόλοιπο όμιλο έχει ως στόχο να θωρακίσει την τράπεζα σε περίπτωση ενεργοποίησης του νόμου για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου λόγω της ζημίας από την πώληση των κόκκινων δανείων. Σε αυτή την περίπτωση, τις ζημίες θα καταγράφει η holding, και όχι η τράπεζα, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής της μετοχικής της σύστασης. Καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η 30ή Σεπτεμβρίου.

Στη νέα Eurobank (χωρίς τον διακριτικό τίτλο «Ergasias»), θα μεταφερθούν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα μεταφερθούν οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης (senior) της τιτλοποίησης «Cairo» ύψους 7,5 δισ. ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη, το 5% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine) και το 5% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior). 

Σημειώνεται ότι η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και για την κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς της Pimco για το Cairo και το 80% της FPS-της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων του ομίλου.

Η ημερομηνία αυτή θα αποτελέσει έναν σταθμό για την τράπεζα που βαδίζει γοργά προς την εξυγίανση,  με στόχο να μειώσει τον δείκτη NPEs στο 16% στο τέλος του 2019, από 37% πέρυσι.