Την ολοκλήρωση της περιοδικής εξέτασης των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο οίκος Moody’s. H διαδικασία της περιοδικής εξέτασης αφορούσε στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς και την Attica Bank.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η περιοδική εξέταση δεν συνιστά αλλαγή της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, ούτε προαναγγέλλει κάποια μελλοντική μεταβολή. Συνιστά ωστόσο την πιο πρόσφατη αποτίμηση των εξελίξεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Αναλυτικά, η Moody’s περιγράφει:

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα φέρει αξιολόγηση Caa1, μια αξιολόγηση ευθυγραμμισμένη με τη Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment) της τράπεζας.

Η τρέχουσα αξιολόγηση αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, γεγονός που δύναται να βελτιώσει τις προοπτικές χρηματοδότησης της Εθνικής μέσω της καταθετικής της βάσης, της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της και της κερδοφορίας της. Για την Εθνική ως άμεση πρόκληση κρίνεται η μείωση του πολύ υψηλού επιπέδου των «κόκκινων» δανείων.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει πλέον επαρκή κεφάλαια, μετά και την πρόσφατη έκδοση ομολόγου Tier 2, αν και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενου φόρου καθιστά τα εν λόγω κεφάλαια «χαμηλής ποιότητας». Το πιστωτικό προφίλ της Εθνικής αντανακλά την πιθανότητα να επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία την περίοδο 2019-2020.

Eurobank

Η Eurobank φέρει αξιολόγηση Caa1, μια αξιολόγηση ευθυγραμμισμένη με τη Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment).

Η εν λόγω αξιολόγηση αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα καθώς και την άμεση πρόκληση για τη Eurobank να μειώσει τα κόκκινα δάνεια. Η τράπεζα έχει ανακοινώσει σχέδια μετασχηματισμού, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τη μείωση των «κόκκινων» δανείων. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Eurobank θα κατορθώσει να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους δυο χρόνια νωρίτερα απ’ ότι αρχικά αναμενόταν.

Η Eurobank διαθέτει επαρκή κεφάλαια, αν και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενου φόρου καθιστά τα εν λόγω κεφάλαια «χαμηλής ποιότητας».

Alpha Βank

Η Alpha Bank φέρει αξιολόγηση Caa1, μια αξιολόγηση ευθυγραμμισμένη με τη Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment).

Η τρέχουσα αξιολόγηση αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, γεγονός που δύναται να βελτιώσει τις προοπτικές χρηματοδότησης της Alpha Bank μέσω της καταθετικής της βάσης, της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της και της κερδοφορίας της

Η Alpha Bank διαθέτει επαρκή κεφάλαια, αν και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενου φόρου καθιστά τα εν λόγω κεφάλαια «χαμηλής ποιότητας».

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογείται με Caa2. Όπως επισημαίνει η Moody’s, τα επίπεδα κεφαλαίου της τράπεζα είναι «άνετα» υψηλότερα από τα όρια που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές στηριγμένα στην έκδοση ομολόγου Tier 2, αν και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενου φόρου καθιστά τα εν λόγω κεφάλαια «χαμηλής ποιότητας».

Attica Βank

Η Attica Bank αξιολογείται με Caa3, μια αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψιν της τον στόχο της τράπεζας να επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία την περίοδο 2019-2020.

Ο οίκος Moody’s προειδοποιεί την Attica Bank για το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων που διατηρεί στα χαρτοφυλάκιά της.