Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Citi, ενώ διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση neutral/high risk (ουδέτερη/υψηλού ρίσκου) και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Το εύρος της αύξησης των τιμών-στόχου για τις τράπεζες είναι μεγάλο, αφού η Citi, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν τα πιστωτικά ιδρύματα για το πρώτο τρίμηνο του 2019, προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχου από 8% έως 74%.

Η Citi αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ διαπιστώνει πως επιταχύνεται η ανάπτυξη. Ωστόσο, προειδοποιεί πως επιδεινώνεται η όρεξη των επενδυτών για κόκκινα δάνεια.

Αναλυτικά, οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες είναι οι εξής:

 Alpha Βank: Αυξάνεται η τιμή-στόχος σε 1,90 ευρώ, από 1,76 ευρώ προηγουμένως.

Eurobank: Αυξάνεται η τιμή-στόχος σε 1 ευρώ, από 0,85 ευρώ προηγουμένως.

Εθνική Τράπεζα: Αυξάνεται η τιμή-στόχος σε 2,80 ευρώ, από 2,22 ευρώ προηγουμένως.

Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνεται η τιμή-στόχος σε 3,20 ευρώ, από 1,84 ευρώ προηγουμένως.