Τις προτάσεις του για την αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών παρουσιάζει ο πρόεδρος της Lyktos Group και πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας.

«Η ώρα μηδέν για τις ελληνικές τράπεζες πλησιάζει», εκτιμά ο Μιχάλης Σάλλας σε άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής και επισημαίνει:

Πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά, ο τραπεζικός τομέας να αντιμετωπίσει το θέμα των κόκκινων δανείων, μέσω της δημιουργίας «μαξιλαριών» που θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων και θα προστατεύσουν την καταθετική τους βάση, επιτρέποντας παράλληλα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, «ακόμη και αν οι τράπεζες επιτύχουν τελικώς τον φιλόδοξο στόχο που έχουν θέσει από τον SSM για το 2021, θα χρειαστεί ένα σημαντικό απόθεμα και ‘καλάθι’ κεφαλαίων προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά από τις υπάρχουσες προβλέψεις και την πραγματική μείωση του ενεργητικού τους, αναστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία συρρίκνωσης των εργασιών τους».

Αναφορικά με την ουσία του προβλήματος, τα NPLs, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Σάλλας,  αυτά δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως «για μια σειρά από λόγους».

Τι προτείνει ο Μιχάλης Σάλλας

Στον τομέα των στεγαστικών δανείων προτείνει τη διευθέτησή τους μέσω «sales and lease back» (πώληση σε μία εταιρεία leasing κάποιου ακίνητου που κατέχουν οι δανειζόμενοι και στη συνέχεια να το μισθώσουν από αυτήν). Όπως σημειώνει, «η πρόταση αφορά αποκλειστικά οφειλέτες, το δάνειο των οποίων έχει μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση. Μπορεί δε να λειτουργήσει παράλληλα και ανεξάρτητα και από την προωθούμενη για τα δάνεια αυτά λύση. Η ένταξη στη λύση του ‘sales and lease back’ γίνεται σε εθελοντική βάση και αφορά τόσο τα κόκκινα δάνεια που υπερβαίνουν την αξία του ακινήτου, όσο και εκείνα που το υφιστάμενο δανειακό τους υπόλοιπο είναι μικρότερο του 100% της αξίας του ακινήτου».

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, στη διαδικασία ‘sales and lease back’ θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις, εκτός από τα στεγαστικά να ενταχτούν και τα δάνεια επαγγελματιών και ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη τους κατοικία.

Ως ένα ακόμα μέτρο που θα πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, είναι και η δημιουργία μιας «Bad Bank». Σύμφωνα με το σκεπτικό του, θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός φορέας για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων που είναι ‘σε εμπλοκή’. Στην περίπτωση της δημιουργίας μιας Bad Bank, αυτή θα μπορούσε να συγκεντρώσει όλα τα καταγγελμένα δάνεια σε μια ενιαία πλατφόρμα, έχοντας τη δυνατότητα να τα ξεκαθαρίσει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά και με μικρότερο κόστος.

Όπως αναφέρει, «η διερεύνηση των ανωτέρω προσεγγίσεων για άντληση κεφαλαίων, μπορεί να οδηγήσει στην προσθήκη περισσότερων βαθμίδων απορρόφησης στο παθητικό των τραπεζών, έστω και κάποιων δυνητικών ζημιών που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση των κόκκινων δανείων».