Ανάλυση ευαισθησίας σε θέμα ρευστότητας θα διενεργήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει την ικανότητα των τραπεζών να ανταπεξέλθουν σε μελλοντικά σοκ ρευστότητας.

Ένα τέτοιο σοκ ρευστότητας είναι η περίπτωση της Lehman Brothers, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς η μαζική απόσυρση των καταθέσεων (bank run) οδήγησε σε κατάρρευση του αμερικανικού κολοσσού. «Περιπτώσεις σαν αυτή είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την άσκηση», αναφέρει πηγή της ΕΚΤ. Όσον αφορά στο Brexit, η ίδια πηγή αναφέρει ότι η άσκηση δεν επικεντρώνεται στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτής στη ρευστότητα των τραπεζών της ΕΕ, ωστόσο, σαφώς αυτές θα ληφθούν υπόψη στα σενάρια που θα εξεταστούν.

Η εν λόγω άσκηση θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, δεδομένου ότι μετά το «σοκ» που σήμανε η τραπεζική αργία το 2015, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα βιώνει ιδιαίτερες συνθήκες ρευστότητας που αποτυπώνονται στα capital controls τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν έως σήμερα.

Στη φετινή άσκηση θα υποβληθούν 100 συστημικά σημαντικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –εποπτευόμενες από τον SSM- μεταξύ των οποίων και ιδρύματα εκτός της Ευρωζώνης. Η νέα άσκηση θα ενταχθεί στην καθιερωμένη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) στην οποία υποβάλλονται οι τράπεζες που εποπτεύονται από τον SSM, τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ.

Η φετινή άσκηση θα διενεργηθεί  εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 και τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα της άσκησης θα συζητηθούν διμερώς –μεταξύ τράπεζας και Επόπτη- στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου που θα διενεργηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Σημειώνεται, πάντως, ότι τα αποτελέσματα του τεστ ρευστότητας δεν θα επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών. Στο πλαίσιο της άσκησης, θα εξετάζονται διάφορα σενάρια ρευστότητας (βασικό, αρνητικό, ακραίο), όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα stress tests που γνωρίζουμε. Στα σενάρια αυτά δεν θα περιλαμβάνονται, ωστόσο, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, τα αποτελέσματα της άσκησης θα παρέχουν στον Επόπτη πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό ευπάθειας των τραπεζών σε διαφορετικά σοκ ρευστότητας, ενώ θα επισημαίνουν και τις βελτιώσεις που απαιτούνται στη διαχείριση ρευστότητας της εκάστοτε τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ο SSM υποχρεούται να διενεργεί μία εποπτική άσκηση ετησίως, τα στοιχεία της οποίας αξιοποιούνται στη διαδικασία του SREP. Τα στρεσ τεστ, στα οποία η χώρα μας υποβλήθηκε την περασμένη άνοιξη και η υπόλοιπη ΕΕ τον Νοέμβριο, διενεργούνται σε διετή βάση και τα επόμενα έχουν προγραμματιστεί για το 2020.