Στο 91% διαμορφώνεται σήμερα ο μέσος δείκτης δανείων προς καταθέσεις (Loan-To-Deposit Ratio - LDR) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όταν προ τετραετίας ήταν στο 104%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση των επιπέδων ρευστότητας των τραπεζών και συνεπάγεται πως σχετικά σύντομα θα είναι ξανά σε θέση να χορηγούν δάνεια.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η υψηλή τιμή του δείκτη δανείων προς καταθέσεις υποδεικνύει χαμηλή ρευστότητα για μια τράπεζα, καθώς υπονοεί ότι τα δάνειά της χρηματοδοτούνται σε μικρό βαθμό από καταθέσεις και σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες πηγές χρηματοδότησης (χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες, έκδοση ομολόγων, κ.ά.). Ουσιαστικά λοιπόν λειτουργεί ως «συναγερμός» για τους επενδυτές.

Αντιθέτως, η χαμηλή τιμή του δείκτη -και ειδικά στην περίπτωση που προέρχεται από μεγάλη τιμή του παρονομαστή, δηλαδή αποτυπώνει ένα μεγάλο ποσό καταθέσεων - συνεπάγεται υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για την τράπεζα, την μετοχή της, αλλά και ευρύτερα για την οικονομία.

Σχηματικά, εάν ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι στο 100%, αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα δάνεισε ένα ευρώ στους πελάτες  της για κάθε ένα ευρώ που έλαβε ως καταθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα διαθέτει σημαντικά αποθεματικά ρευστότητας για να αντιμετωπίσει αναμενόμενα ή απροσδόκητα προβλήματα.

Οι αναλυτές για χρόνια θεωρούσαν ως ιδανικό εύρος τιμής για τον συγκεκριμένο δείκτη την  περιοχή του 70%. Μετά την κρίση ο ιδανικός λόγος δανείων προς καταθέσεις έχει αναθεωρηθεί μεταξύ 80% και 90%. Και οι ελληνικές τράπεζες πλέον είναι κοντά στα επίπεδα αυτά.

Στην Εθνική Τράπεζα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 9μηνο 2018 στο 73% και είναι ο καλύτερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών σήμερα. Ακολούθησε η Τράπεζα Πειραιώς με δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 91% και η Eurobank με δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 95,5%. Η Alpha Bank στο 9μηνο 2018 είχε δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 106%, όταν στο 9μηνο 2017 ο σχετικός δείκτης ήταν στο 129%!

Η ουσία της υπόθεσης είναι πως η μεγάλη βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις επιτρέπει πλέον στις ελληνικές τράπεζες να κινηθούν ταχύτερα στο μέτωπο των χορηγήσεων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και κυρίως να αυξήσουν τα έντοκα έσοδα τους.

Και ο τομέας των εσόδων είναι ένα ακόμη βασικό μέτωπο- πέραν εκείνου των «κόκκινων» δανείων – που οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τις τράπεζες και τις Διοικήσεις τους.