Τις εγκαταστάσεις του Navarino Dunes στην Costa Navarino, αξιολόγησε η  TÜV HELLAS (TÜV NORD), στα πλαίσια της υπηρεσίας Safe Restart που διαθέτει ο Φορέας.

Η επιλογή της υπηρεσίας Safe Restart από έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας και διεθνή πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού αποτελεί το επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας της Costa Navarino με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), πιστοποιώντας παράλληλα την αξία που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο έλεγχος Safe Restart πραγματοποιήθηκε από τις κ.κ. Μαρία Λιοντάκη και Όλγα Καΐρη, Επικεφαλής Επιθεωρήτριες της TÜV HELLAS (TÜV NORD)  οι οποίες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία σε Επιθεωρήσεις κατάταξης καταλυμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και βασίζεται σε Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με την ολοκλήρωσή του η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εκδίδει αναλυτική αναφορά που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι στα οφέλη για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου συμπεριλαμβάνεται η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία από έναν τρίτο ανεξάρτητο Οργανισμό,  προσφέροντας αντικειμενικότητα και αμεροληψία καθώς και η  αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών.

«Η υπηρεσία Safe Restart είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλους τους ξενοδόχους που θέλουν να επιβεβαιώσουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους στα νέα δεδομένα. Ο έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά σε μονάδες που λειτουργούν ώστε να αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες και σε τιμές κόστους ώστε να είναι προσιτή στο σύνολο του κλάδου σε αυτή την εξαιρετική συγκυρία. Στο Navarino Dunes της Costa Navarino διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών αλλά και η δέσμευση της διοίκησης για τη δημιουργία ενός αναθεωρημένου, βιώσιμου μοντέλου τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια της ελληνικής φιλοξενίας, των υποχρεώσεων και της διασφάλισης της υγείας επισκεπτών και προσωπικού» ανέφερε σχετικά η κα Μαρία Λιοντάκη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Να υπενθυμίσουμε ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.