Το 10,8% έφτασε το μερίδιο της Ελλάδας στο σύνολο των αφίξεων των τουριστών σε προορισμούς της Νότιας Ευρώπης το 2016 από το 8,7% που ήταν το 2012, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύμφωνα μάλιστα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με θέμα: «Ο τουρισμός  στην Ελλάδα και στους κύριους ανταγωνιστικούς προορισμούς, 2012 - 2016», η οποία βασίστηκε στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του UNWTO για όλες τις χώρες, η αύξηση αυτή προήλθε από αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στον εξερχόμενο τουρισμό σχεδόν στο σύνολο των 25 αγορών που εξετάστηκαν και που δημιουργούν περισσότερο από το 90% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές αγορές μας (από Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ κλπ.) όσο και νέες (Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια).

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση μεριδίων στον εξερχόμενο τουρισμό στις νέες αγορές ήταν μεγαλύτερη απ’ ότι στις παραδοσιακές, με αποτέλεσμα την παρατηρούμενη μείωση του μεριδίου των παραδοσιακών αγορών στον εισερχόμενο τουρισμό.

Πέρα βέβαια από την αύξηση του μεριδίου της χώρας μας, η Ελλάδα την περίοδο 2012 – 2016 είχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+12,4%) από τις χώρες-προορισμούς της Νότιας Ευρώπης.

Και η Νότια Ευρώπη στο σύνολό της παρουσίασε όμως υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης αφίξεων (2000 – 2016: +3,2%, 2012 – 2016: +4,9%) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (+2,9% και +3,4% αντίστοιχα).

Αρκετά καλά κινήθηκαν και οι λοιπές χώρες του Νότου με εξαίρεση έναν παραδοσιακό ανταγωνιστή μας σε τουριστικό επίπεδο, την Τουρκία, η οποία αποδείχτηκε η μοναδική χώρα της Νότιας Ευρώπης που κατέγραψε μείωση στον εισερχόμενο τουρισμό της, λόγω της μείωσης που σημειώθηκε το 2016 μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Την πρωτοκαθεδρία τους φαίνεται να διατήρησαν Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες δέχονται περίπου 50% των αφίξεων και των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ν. Ευρώπη.

Ωστόσο μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροατία και η Μάλτα δέχονται την μεγαλύτερη ένταση τουριστικών ροών σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους, όπου το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός υπερκέρασε τον πληθυσμό τους κατά τουλάχιστον 130% (Ελλάδα) έως και 330% (Μάλτα).