Εύκολος μεν χαρτιά, δύσκολoς όμως στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ο δρόμος για τους εικονικούς παρόχους στην κινητή τηλεφωνία. 

Aυτό αποδεικνύεται και στην περίπτωση της Forthnet η οποία έχει προσφύγει από τον Οκτώβριο του 2016 στην ΕΕΤΤ προκειμένου να βρεθεί το πλαίσιο κανόνων ώστε να καταστεί ιδεατός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (MVNO). Η Ανεξάρτητη Αρχή βλέποντας ότι δεν βρίσκεται κοινό πεδίο συνεννόησης μεταξύ του υποψήφιου MVNO (Forthnet) και των MNOs (Cosmote, Vodafone, Wind) αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, αναλαμβάνοντας να καθορίσει εκείνη την τιμή για την επινοικίαση του δικτύου των παρόχων κινητής τηλεφωνίας στη Forthnet. 

Όπως καταγράφεται και στο ετήσιο report της ΕΕ η χώρα μας μαζί με την Βουλγαρία και την Κροατία  είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 όπου δεν λειτουργεί κανένας MVNO.

Να σημειωθεί ότι ένας «εικονικός πάροχος», όπως συνέβαινε με την Cyta Hellas (πριν εξαγοραστεί από τη Vodafone), αξιοποιεί υφιστάμενο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δραστηριοποιείται στην αγορά με τη δική του διακριτή εμπορική ονομασία (brand name).

Πάντως πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η ΕΕΤΤ ενσωμάτωσε στην νομοθεσία της δύο παραγράφους. 

«Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, κατόπιν υποβολής αιτήματος επιχείρησης που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως Εικονικός Παρόχος Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Virtual Network Operator (MVNO), υποχρεούται να διαπραγματεύεται καλόπιστα με αυτή την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσβαση (εκμίσθωση χωρητικότητας στο ραδιοτμήμα του Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών κ.λπ.) στο Δίκτυό του και να της παρέχει πρόσβαση με εύλογους όρους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού. Η εν λόγω συμφωνία δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς στην εμπορική πολιτική του Εικονικού Παρόχου Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών. Προς διασφάλιση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα μπορεί να χρησιμοποιεί και τη ρυθμιστική της αρμοδιότητα, κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποχρεούται να δημοσιεύει σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του τις προϋποθέσεις και τους όρους (εξαιρουμένων των τιμών) για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυό του, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά δικτύου για την υλοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή σχετικών αιτημάτων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως Εικονικοί Πάροχοι Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Virtual Network Operators (MVNOs)».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι με την απόφαση της ΕΕΤΤ για την περίπτωση της Forthnet (αναμένεται απόφαση στα τέλη του 2018) θα ανοίξει το δρόμο για τους εικονικούς παρόχους στην κινητή.