Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς, 5Gέρχεται η χώρα μετά και την έγκριση της δημοσίευσης του τεύχους προκήρυξης από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Βάσει του συγκεκριμένου τεύχους, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ, θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ είναι πλήρως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η ακολουθούμενη διαδικασία διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, καθώς και την πρόσβαση των παρόχων στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων που χρειάζονται, ώστε να επενδύσουν σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών.

Να σημειωθεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα τμήματα συχνοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα και χρήση ειδικού λογισμικού που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό από την ΕΕΤΤ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στις 23 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕΤΤ ο διαγωνισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020, όπου και θα ανακοινωθούν οι υπερθεματιστές. 

Να υπενθυμίσουμε ότι δημοπρασία για το 5G, θα αποφέρει στο δημόσιο έσοδα περίπου 367 εκατ. ευρώ, εφόσον πουληθούν όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές. Αυτό που αναμένεται να αποσαφηνιστεί με την κατάθεση των προσφορών είναι αν πέρα από τους τρεις βασικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (ΟΤΕ, Vοdafone, Wind) θα υπάρξει και τέταρτος παίκτης, δεδομένου ότι και το τίμημα δεν είναι απαγορευτικό.

Να υπενθυμίσουμε ότι το μη απαγορευτικό τίμημα συμπεριλαμβανόταν εξαρχής στο σχεδιασμό της παρούσας κυβέρνησης με το σκεπτικό η ανάπτυξη των δικτύων να προχωρήσει γρήγορα αφού οι πάροχοι θα έχουν «ρευστό» για να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρόταση της ΕΕΤΤ προβλέπει και σημαντικές «ευκολίες πληρωμής». Συγκεκριμένα προβλέπει ότι οι υπερθεματιστές θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 10 ημέρες από την ανάδειξή τους είτε το 100% του τιμήματος, είτε το 30% με δυνατότητα να καταβάλλουν το υπόλοιπο ποσό σε εννέα ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2024. Στην περίπτωση βέβαια που οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τους 3 προαναφερθέντες το τίμημα θα μπορούσε να αυξηθεί.  

Η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς μεταξύ άλλων θα προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικά υψηλότερων ταχυτήτων και εξαιρετικά χαμηλότερου χρόνου απόκρισης, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εφαρμογών. Η αξιοποίηση των δικτύων 5ης γενιάς εκτιμάται πως θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία.

Παράλληλα βέβαια αναμένεται να φέρει αλλαγές και στη δομή της οικονομίας αφού, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα δώσει τα «καύσιμα» για την δημιουργία του ταμείου Φαιστός (Faistos Fund). Το Faistos Fund θα προικιστεί με το 25% των εσόδων από το διαγωνισμό των συχνοτήτων για το 5G, δηλαδή με 80-100 εκατ. ευρώ. Στόχος του Fund είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στην έρευνα & ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, σε διάφορους κλάδους όπως μεταφορές - εφοδιαστική αλυσίδα, μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης: