Για το «επόμενο κύμα ψηφιακών υπηρεσιών» ετοιμάζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών κατά τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο αλλά και την παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών και πλατφορμών προς τον Έλληνα Πολίτη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η «ψηφιακή Βίβλος», η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, ο Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο οποίος θα επιταχύνει πλήθος διαδικασιών, λύσεις τηλειατρικής και λύσεις στον τραπεζικό τομέα καθώς και ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακές σφραγίδες, ψηφιακά έγγραφα και σειρά κινήσεων που για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν και οι οι υφυπουργοί του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.κ. Γεώργιος Γεωργαντάς και Γρηγόρης Ζαριφόπουλος στο πλαίσιο διεξαγωγής του δεύτερου κύκλου της συνάντησης Top Level Meeting, που διοργανώνεται επί συναπτά 17 χρόνια από την εταιρία Teamworks και αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση των κυβερνητικών στρατηγικών, στην ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και προτάσεων για την Ψηφιακή Στρατηγική μεταξύ των διευθυντικών στελεχών της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) και την κυβερνητικής ηγεσίας που είναι υπεύθυνη για την στρατηγική ανάπτυξή της.

Όπως διευκρινίστηκε έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικά βήματα στους  τομείς της απλούστευσης  των διαδικασιών, όπως η επικοινωνία και η διαλειτουργικότητα σημαντικού αριθμού βάσεων δεδομένων δημόσιου χαρακτήρα. Τα βήματα αυτά οδήγησαν για παράδειγμα στην απευθείας διασταύρωση και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων όπως της γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, αλλά και πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ σε online χρόνο από το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών.

Yπό διαμόρφωση βρίσκεται και ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, στον οποίο αναφέρθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γεώργιος Γεωργαντάς τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωσή του το μητρώο διαδικασιών του Δημοσίου θα περιέχει για πρώτη φορά, όλα τα αναγκαία βήματα για κάθε διαδικασία, και κανένας φορέας του Δημοσίου δε θα μπορεί να απαιτεί κάτι άλλο πέραν αυτών. Αυτό, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα επιταχύνει πλήθος διαδικασιών μειώνοντας δραστικά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τις διαδικασίες και «ξεμπλοκάροντας» πλήθος έργων και προμηθειών.

«Από τις καθοριστικές προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελούν και οι επιχειρήσεις Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών και στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας», επισήμανε ο κ. Γεωργαντάς.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η παρουσίαση της «Ψηφιακής Βίβλου», η οποία θα περιέχει τα απαραίτητα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου (η λίστα των οποίων θα είναι δυναμική), όπως εξήγησε ο υφυπουργός κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος. Ο κ. Ζαριφόπουλος μάλιστα τόνιζε ότι το υπουργείο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην «εκπαίδευση» των επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Βίβλο αφού είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους τρόπους αξιοποίησης των ψηφιακών της εργαλείων. Αναφερθείς στην θετική αντίδραση του υπουργείου απέναντι στην πανδημία ο κ. Ζαριφόπουλος σημείωσε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δε θα μπορούσε να είναι τόσο αποτελεσματικό εάν δεν είχε προηγηθεί προετοιμασία από το καλοκαίρι του 2019, και τόνισε ότι προωθούνται σύντομα λύσεις σε τομείς όπως η τηλε-ιατρική και ο τραπεζικός τομέας (ψηφιακό σύστημα επικαιροποίησης στοιχείων

Τόνισε επίσης, πως «αυτό το διάστημα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει τεθεί σε διαβούλευση πριν την συζήτησή του στη Βουλή». Ο κώδικας εισάγει νέες και πιο σύντομες  διαδικασίες και κυρίως λιγότερη γραφειοκρατία με σειρά ψηφιακών πρωτοβουλιών, όπως τον Ενιαίο Αριθμό του πολίτη, τις ψηφιακές υπογραφές, τις ψηφιακές σφραγίδες, τα ψηφιακά έγγραφα και σειρά κινήσεων που εφαρμόζονται πρώτη φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  Όπως αναφέρθηκε από τους υφυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Γεωργαντά και Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «το Επιτελικό Κράτος συναντά το Ψηφιακό Κράτος, δημιουργώντας μια νέα, θετική δυναμική στις σχέσεις κράτους-πολίτη».