Μεταξύ του 2,5% και 3% ορίστηκε το ανώτατο και κατώτατο εύρος της απόδοσης του «επενδυτικού» επταετούς ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, που εκδίδει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, το 2,5% θα είναι ιδανικό για την εταιρεία, με τους αναλυτές να «ποντάρουν» πως το κουπόνι θα κλείσει κοντά στο 2,7%-2,8%. Παράγοντες του Ομίλου κάνουν λόγο για ένα ελκυστικό εύρος απόδοσης, ενώ προσβλέπουν σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς, ενώ προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό έγγραφής τα 1.000 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με τον Όμιλο να διεκδικεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία. 

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Όμιλος, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός του στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ.