Η κυβέρνηση εξετάζει να μειώσει το τέλος επιτηδεύματος, ωστόσο το πότε θα γίνει αυτό παραμένει ακόμη απροσδιόριστο και θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχει διαμορφώσει ο κορονοϊός. 

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, και σε 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, ενώ για κάθε υποκατάστημα χρεώνονται επιπλέον 600 ευρώ. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 650 ευρώ. 

Το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κέρδη ή ζημιές σε μία επιχείρηση ή αν πρόκειται για επαγγελματίες, αν έχουν εκδώσει κάποιο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή έχουν λάβει τιμολόγιο. Όσοι επαγγελματίες δεν είχαν το προηγούμενο έτος καμία δραστηριότητα, γεγονός που προκύπτει στο ότι δεν εξέδωσαν ή δεν έλαβαν τιμολόγιο, μπορούν μέσω υποβολής δήλωσης «αδράνειας» στην εφορία να μην επιβαρυνθούν. 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 2020 προκύψει κάποια επαγγελματική συναλλαγή έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς να πληρώσουν το τέλος για το προηγούμενο έτος αλλά μόνο για εφέτος. 

Διαβάστε επίσης: