Στην υλοποίηση του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής» συμμετέχει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο του έργου είναι η ανεύρεση πρωτοποριακών «Ιχνηλατών» για τον Ορισμό Συστημάτων ως «Ελεύθερης Βοσκής». Οι δείκτες αυτοί θα είναι ποσοτικοί, βασισμένοι σε βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα και στο κρέας πουλερικών.

Η έρευνα επεκτείνεται και στην εξέταση της επίδρασης του εμπλουτισμένου με βότανα διατροφικού περιβάλλοντος της κότας ελευθέρας βοσκής, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής, αντιφλεγμονώδους κατάστασης και συνεπώς στις αποδόσεις, την ποιότητα του σφαγίου, στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, αλλά και σε ορισμένες βιοχημικές και ανοσοχημικές παραμέτρους του ορού αίματος των κοτόπουλων.

Στόχοι της έρευνας είναι η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και η δημιουργία μιας καινοτόμου διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου, μοναδικής σε εθνικό επίπεδο οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα.

Η συμμετοχή του συνεταιρισμού ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» στο ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.