Σε αναμόρφωση του συστήματος των ταχυδρομικών κωδίκων που δημιουργήθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Στόχος του νέου σχεδίου αναμόρφωσης είναι η δυνατότητα πιο διαφανούς τιμολόγησης μέσω της κωδικοποίησης των περιοχών, σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα. Η μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος έχει ήδη ανατεθεί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σενάρια θα τεθούν εντός του έτους σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ αυτών, εξετάζεται η αύξηση των ψηφίων του νέου συστήματος κωδίκων, ενώ ισχυρό είναι και το ενδεχόμενο προσθήκης δύο αρχικών γραμμάτων, στα βρετανικά πρότυπα. Σε αυτή την περίπτωση πριν από το 5ψήφιο νούμερο θα αναγράφονται τα αρχικά των πόλεων για παράδειγμα.

Δυνατότητα ακριβέστερης τιμολόγησης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Σήμερα συναντάται συχνά το φαινόμενο ένας κώδικας να αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλες «εκτάσεις», ειδικά στις αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει η εταιρεία πόσα χιλιόμετρα πρέπει να διανύσει μια επιστολή ή ένα δέμα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.

Βασικός στόχος όλων των σεναρίων είναι να περιοριστεί το εύρος που καλύπτει ο κάθε κώδικας, ώστε να μπορεί να αντιπροσωπεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο επίδοσης της αλληλογραφίας.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες είναι χωρισμένοι σήμερα σε:

  • Πόλεις Α΄ ζώνης (αφορά πόλεις με περισσότερους από έναν ταχυδρομικούς κώδικες)
  • Πόλεις Β΄ ζώνης (πόλεις που εξυπηρετούνται με έναν ταχυδρομικό κώδικα)
  • Εταιρικούς ταχυδρομικούς κώδικες (αφορά εταιρείες που έχουν ταχυδρομικό κώδικα)

Οι ταχυδρομικές περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές καθορίζονται από τα δύο πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κωδικού είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται η ταξινόμηση και η διαβίβαση όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων. Τα δύο πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα αφορούν την ταχυδρομική περιοχή στην οποία ανήκει η διεύθυνση.