Στην πώληση της «Skyserv ΑΕ Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών» έναντι 18 εκατ. ευρώ προχώρησε ο όμιλος MIG στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές.

Όπως ανακοινώθηκε το αντίτιμο θα καταβληθεί σε δόσεις. Αρχικά θα καταβληθούν 10 εκατ. ευρώ κατά την μεταβίβαση των μετοχών.

Ειδικότερα, όπως  αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η MIG») ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου αποδέχθηκε σήμερα δεσμευτική προσφορά της «SWISSPORT AVIAREPS HELLAS S.A.» για την πώληση του συνόλου των μετοχών της «SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ».

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά, ήτοι ποσό  10 εκατ. ευρώ κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

Η παραπάνω μεταβίβαση εντάσσεται στα πλαίσια της δεδηλωμένης στρατηγικής της MIG για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές με παράλληλη επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες με θετικές προοπτικές, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του Ομίλου.