Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να μην ανακάμψει πριν από το 2021, κάτι το οποίο σύμφωνα με πολλούς διεθνείς αναλυτές ισχύει και για το πετρέλαιο.

Η παγκόσμια υπερπροσφορά έχει συσσωρεύσει περισσότερο φυσικό αέριο στους χώρους αποθήκευσης σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα η αγορά να θεωρήσει απαραίτητο να προχωρήσει σε περικοπές εφοδιασμού. 

Τα περιθώρια εξαγωγών LNG είναι αρνητικά και θα μπορούσαν να παραμείνουν έτσι για όλη τη διάρκεια του 2020, σύμφωνα με νέα έκθεση του Oxford Institute for Energy Studies (OIES). «Αυτό σημαίνει ότι ένα μέσο φορτίο LNG των ΗΠΑ δεν θα καλύψει το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος παράδοσης στην Ευρώπη ή την Ασία σε τρέχουσες τιμές», δήλωσε ο OIES.

Οι εξαγωγείς LNG των ΗΠΑ έχουν δει να ακυρώνονται δεκάδες φορτία λόγω αυτού του χάσματος, αν και για εταιρείες όπως η Cheniere Energy, τα οικονομικά τους προστατεύονται κάπως επειδή οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν τέλη ακόμα και αν ακυρώσουν τα φορτία.

Στην Ιαπωνία, η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής, η JERA, χάνει δεκάδες δισεκατομμύρια γιεν επειδή έχει συμβόλαια τα οποία την υποχρεώνουν να αγοράσει LNG σε τιμές που συνδέονται με το αργό πετρέλαιο, αλλά επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο το φυσικό αέριο, συνήθως μεταπωλεί ορισμένα φορτία. Το πρόβλημα είναι ότι η JERA πρέπει να μεταπωλήσει φορτία στην αγορά spot, όπου οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την τιμή που συνδέεται με το πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, ο όμιλος αγοράζει σε υψηλές τιμές και πουλά σε χαμηλές.

Βραχυπρόθεσμα, τα ακυρωμένα φορτία LNG θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα. Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στις Η.Π.Α. βρίσκονται στο ανώτατο όριο ικανότητάς τους που έχουν βρεθεί την τελευταία πενταετία και οι τιμές του Henry Hub διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 1,81 δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους, μια τιμή η οποία είναι η χαμηλότερη για αυτή την περίοδο των έξι μηνών. 

Η ύφεση που σχετίζεται με την πανδημία υπονομεύει τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ο αριθμός των έργων που λαμβάνουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις αναμένεται να μειωθεί κατά 75% φέτος, σύμφωνα με την Rystad Energy. Το συνολικό χρηματικό ποσό που διοχετεύεται σε νέα έργα θα μειωθεί σε μόλις 47 δισεκατομμύρια δολάρια, ένας πολύ χαμηλός αριθμός ο οποίος στην ουσία υποστηρίζεται από ένα σύνολο έργων στη Νορβηγία και τη Ρωσία. Το 2019, το χρηματικό ποσό που επενδύθηκε σε νέα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου ανήλθε σε 197 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Επομένως, είναι σαφώς σημαντικό να ρωτήσουμε αν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε νέες επενδυτικές αποφάσεις LNG στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, ειδικά με τους αγοραστές να μην βιάζουν να υπογράψουν νέες μακροπρόθεσμες συμβάσεις», αναφέρει το Oxford Institute for Energy Studies.