Τις μετοχές οι οποίες θα οδηγήσουν  την Ευρώπη προς ένα πιο πράσινο μέλλον επιλέγει η Goldman Sachs με αφορμή την Πράσινη Συμφωνία. 

Η Goldman χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «το μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο που έχει δει η Ευρώπη από το Σχέδιο Marshall», το οποίο στοχεύει στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 και στη μείωση των εκπομπών κατά 50% -55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι αναλυτές της Goldman πρότειναν ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που επιτεύχθηκε από τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούσε να δει μια αύξηση των κερδών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, την οποία η αμερικανική τράπεζα επενδύσεων χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο που έχει δει η Ευρώπη από το Σχέδιο Marshall», στοχεύει στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 και μείωση κατά 50% -55% στις εκπομπές έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 .

Η τράπεζα θεωρεί ότι το σχέδιο - το οποίο με βάση μια συντηρητική εκτίμηση θα κοστίσει στην περιοχή περί τα 7 τρισ. ευρώ (7,9 τρισεκατομμύρια δολάρια) - θα ενισχύσει το βραχυπρόθεσμο ΑΕΠ  και την απασχόληση χάρη σε ένα «μεγάλο κύμα επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, στην ανακαίνιση κτηρίων, στα αυτοκίνητα και στα βιομηχανικά προϊόντα».

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις της τράπεζας προβλέπουν ότι τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας υποδηλώνουν περίπου 65% επιτάχυνση του capex σε καθαρές υποδομές (ανανεώσιμες πηγές και δίκτυα) στην Ευρώπη έναντι του τρέχοντος ρυθμού ανάπτυξης, με «ορατά αποτελέσματα» από το 2021.

«Καθώς η υποστήριξη για τις κλιματικές πολιτικές« καθαρού μηδενικού »συνεχίζει να κερδίζει δύναμη, προσαρμόζουμε τις εκτιμήσεις μας για να αντικατοπτρίσουμε τις επενδυτικές αλλαγές από τα ΕΕΠ (καταγράφουμε τώρα περίπου τα δύο τρίτα αυτού του κεφαλαίου στις εκτιμήσεις μας από κάτω προς τα πάνω), με τις νέες μας προβλέπει αναμενόμενες αναβαθμίσεις κατά περίπου 2,2% το 2025-30 κατά μέσο όρο κέρδη ανά μετοχή (EPS) », ανέφερε το σημείωμα.

Αυτό θέτει την ομαδοποίηση μετοχών της τράπεζας "Climate Champions" σε αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 9% ετησίως μεταξύ 2020 και 2030, με τη δυνατότητα να φτάσει το 15-20% εάν η επιτάχυνση του capex είναι ταχύτερη από ό, τι έχει μοντελοποιηθεί. Το EPS αναφέρεται στο καθαρό κέρδος μιας εταιρείας διαιρούμενο με τον αριθμό των κοινών μετοχών και είναι μια δημοφιλής μέτρηση που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για τη μέτρηση της αξίας μιας εταιρείας.

Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για τον ενεργειακό τομέα

Στον τομέα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, η Goldman εξέδωσε συστάσεις για «αγορά» για την ιταλική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας Enel, τη γερμανική ηλεκτρική εταιρεία RWE, την Iberdrola της Ισπανίας, την ισπανική θυγατρική EDP και την ισπανική θυγατρική EDPR, τη δανική πολυεθνική Orsted και τη βρετανική SSE, με την επίδραση κυματισμού της πράσινης επανάστασης πέρα από το ίδιο το μπλοκ.

Όσον αφορά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Vestas Wind Systems αναγνωρίστηκε ως ο καλύτερος κατασκευαστής αιολικής ενέργειας. Οι εταιρείες καλωδίων τηλεπικοινωνιών Prysmian και Nexans εμπεριέχονται στην ίδια λίστα, με τα καλώδια να αναμένεται να παρουσιάσουν ισχυρότερη ανάπτυξη από ό, τι τα προηγούμενα 20 χρόνια λόγω της «αυξανόμενης υπεράκτιας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης της βιομηχανίας».

«Αναμένουμε επίσης καλύτερα περιθώρια στα τμήματα υψηλής τάσης, λόγω της βελτιστοποίησης της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και των κορυφαίων θέσεων μεριδίου αγοράς», πρόσθεσε το σημείωμα.