Υποχρεωτική θα είναι η εγκατάσταση ηλεκτρολογικής υποδομής καλωδίωσης σε όλα τα νέα κτήρια με πάνω από δέκα θέσεις στάθμευσης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα ισχύει για όσα κτήρια χτιστούν βάσει οικοδομικών αδειών, των οποίων η αίτηση έκδοσης θα υποβληθεί από τον Μάρτιο του 2021 και μετά.  

Επίσης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχουν προβλέψεις και για τα υφιστάμενα κτήρια (όσα δηλαδή έχουν ήδη χτιστεί ή για όσα το αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας θα υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2021).   Ειδικότερα, σε υφιστάμενα δημόσια κτήρια θα πρέπει να εγκατασταθούν φορτιστές έως την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ σε υφιστάμενα ιδιωτικά κτήρια έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Για τα υφιστάμενα κτήρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες των είκοσι θέσεων στάθμευσης οχημάτων, τίθεται υποχρεωτικός ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης, το λιγότερο μία θέση ανά είκοσι θέσεις στάθμευσης.  Για λόγους ασφαλείας θα είναι υποχρεωτική και η τοποθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός πυροσβεστήρα  ανά τρία  σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ειδικά για τις πολυκατοικίες προβλέπεται ότι ο  ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης θα μπορεί με δική του δαπάνη να εγκαταστήσει την υποδομή καλωδίωσης και τον φορτιστή. Η εγκατάσταση θα μπορεί να γίνει αφού με μια απλή γνωστοποίηση ενημερωθεί ο διαχειριστής του κτηρίου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας θα μπορεί να εναντιωθεί με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών.

Όσον αφορά σε υφιστάμενα κτήρια στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης θα μπορούν να τοποθετηθούν οι υποδομές που προβλέπονται και για τα νέα κτίρια (πρόβλεψη για φορτιστές σε όλες τις θέσεις στάθμευσης ή σε αναλογίες ένας φορτιστής για 5 θέσεις και ένας προς 10 θέσεις) εκτός αν το κόστος εγκατάστασης των καλωδίων και των φορτιστών υπερβαίνει το 7 % του κόστους ανακαίνισης του κτηρίου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, από την υποχρέωση εγκατάστασης φορτιστών δεν εξαιρούνται ούτε οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα διατηρητέα κτίρια, αλλά ούτε οι ιστορικοί και οι αρχαιολογικοί τόποι ή τα μνημεία.  Οι λεπτομέρειες ωστόσο, μένει να εξειδικευτούν αργότερα με υπουργική απόφαση.