Την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου και μεθανίου, με στόχο τη διείσδυση της εταιρείας και στον τομέα της πράσινης ενέργειας,  μελετά η διοίκηση της ΔΕΠΑ. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά και άλλα σχέδια για ανάπτυξη εναλλακτικών κλάδων παραγωγής ενέργειας, θα περιληφθούν στο νέο business plan της ΔΕΠΑ.

Όπως τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Κώστας Ξηφαράς σε  ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την παρουσίαση του νέου Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η επιχείρηση  προετοιμάζεται για τη μετάβαση  σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Παντελής Κάπρος παρουσίασε τα σενάρια για τον Μακροπρόθεσμο Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα, με απώτερο στόχο την μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Τόνισε ότι στην παρούσα φάση δεν γίνεται λόγος για συγκεκριμένα μέτρα, αλλά για σενάρια που θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης και επεξεργασίας στο μέλλον. Ο κ. Κάπρος είπε ότι ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 95% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και προϋποθέτει έναν τεράστιας έντασης κεφαλαίου μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

Σημείωσε ότι το «βασικό σενάριο» που προβλέπει επέκταση των πολιτικών του ΕΣΕΚ έως το 2050 δεν αρκεί για την επίτευξη του στόχου αυτού. Θα απαιτηθούν επιπλέον παρεμβάσεις, μέτρα και τεχνολογίες που θα αλλάξουν το παράδειγμα λειτουργίας του συστήματος κατανάλωσης και παραγωγής. Με επίκεντρο την ενεργειακή αποδοτικότητα που θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί, θα πρέπει να επεκταθεί η χρήση των ΑΠΕ, με έμφαση στις τεχνολογίες αποθήκευσης αλλά και σε εναλλακτικές πηγές, όπως τα νέας γενιάς βιοκαύσιμα.

Ωστόσο, για την μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ – και με δεδομένο ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν θα είναι έτοιμο πριν την επόμενη διετία, το ΥΠΕΝ σκοπεύει να προχωρήσει σε ad hoc  αλλαγές στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.  Το ζήτησε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ  και επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης,  ο οποίος ανέφερε ότι για να επιτευχθούν οι επενδυτικοί  στόχοι για ΑΠΕ,  το υπουργείο πρέπει να προχωρήσει εγκαίρως στο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, προτείνοντας για την κατηγορία των μεγάλων επενδύσεων ad hoc ρυθμίσεις στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ και  με την έγκριση της DG Comp. “Οι επενδύσεις του 2025 απαιτούν προετοιμασία από το 2020”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Δημήτρης Σκάλκος τόνισε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 δημιουργούνται πολλαπλάσιες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, με δεδομένη και την αυξημένη έμφαση που δίνει η ΕΕ σε «πράσινες» επενδύσεις. Όπως σημείωσε, ένα ποσό της τάξης των 7 δισ. ευρώ   θα πρέπει να δεσμευθεί για «πράσινες» δράσεις.