Φυσικό αέριο μέχρι το 2013 αναμένεται ότι θα έχουν 35 πόλεις σε επτά περιφέρειες της Ελλάδας σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ. Μιλώντας στο συνέδριο «First Annual Eastern Mediterranean Energy Leadership Summit», η διευθύνουσα σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ΔΕΔΑ, Στεφανία Μωσσέ, σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα, καθώς τα δίκτυα της ΔΕΔΑ έχουν σχεδιαστεί αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες εναλλακτικής τροφοδοσίας: μέσω του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, με τη δημιουργία εξόδων στον TAP, καθώς και μέσω μεταφοράς Συμπιεσμένου (CNG) ή Υγροποιημένου (LNG) Φυσικού Αερίου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και οι πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα υφιστάμενα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι στρατηγικής σημασίας η συνεργασία της ΔΕΔΑ με τον ΔΕΣΦΑ».

Σχετικά με την επέκταση του δικτύου, σε ό,τι αφορά την α΄ φάση του προγράμματος, προϋπολογισμού 172 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης έργων κατασκευής δικτύων διανομής και συνδέσεων σε 18 πόλεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, ωριμάζει η β΄ φάση του προγράμματος με αντίστοιχα έργα σε 17 πόλεις στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 142 εκατ. ευρώ.

«Με τη χρηστή διαχείριση των πόρων και την αξιοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και χαμηλότοκων δανείων, το φυσικό αέριο φθάνει στον πολίτη με το ελάχιστο κόστος σύνδεσης, με χαμηλά τιμολόγια διανομής και με κάποιες επιδοτήσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων», σημείωσε η κα Μωσσέ.