Μέχρι τα τέλη του μήνα το ΤΕΕ θα προτείνει τις πιθανές θέσεις χωροθέτησης για το LNG στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής αναφέρει ότι «μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2019 το ΤΕΕ/ΤΔΕ θα είναι έτοιμο να προτείνει εκείνες τις δυνητικές θέσεις χωροθέτησης για την τροφοδοσία των δικτύων Φυσικού Αερίου σε Πάτρα - Αγρίνιο - Πύργο.

Οι θέσεις αυτές ικανοποιούν τις προδιαγραφές που έλαβε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας από τον κύριο και κατασκευαστή του έργου. Η παράδοση του σχεδιασμού που υλοποιήθηκε από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί σύσσωμης της επωφελούμενης τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της ΔΕΔΑ Α.Ε. προκειμένου στην συνέχεια να επιλεχθεί ο τόπος χωροθέτησης των εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία των δικτύων φυσικού αερίου και για τις τρεις πόλεις».