Με την επανεκλογή του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΚΟ και γενικού διευθυντή Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ρομπέρτο Καραχάννα, στη θέση του προέδρου ΣΕΕΠΕ για δεύτερο συνεχές εξάμηνο, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) - εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με αλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο και με την κατωτέρω σύνθεση: 

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2019 μέχρι 31.07.2019 

Πρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Αντιπρόεδρος : κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE 
Γραμματέας : κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ 
Μέλη Εταιρίες: AVINOIL AE ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ REVOIL AE 

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2019 μέχρι 31.01.2020 

Πρόεδρος : κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ 
Αντιπρόεδρος : κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE
Γραμματέας : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ