Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασε ο όμιλος Αλουμύλ για το εννεάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση του τζίρου κατά 12,7% στα 140,2 εκατ. ευρώ, με τα μικτά κέρδη να ενισχύονται κατά 13,1% στα 27,9 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα προ φόρων σημειώθηκε συρρίκνωση των ζημιών κατά 7,2% στα 6,8 εκατ. ευρώ, από 7,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 82,8 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 9,0% στα 8,7 εκατ. ευρώ και οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 10,0 εκατ. ευρώ περίπου από 7,0 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Αλουμύλ, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζεται, με συνέπεια την ασθενική διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την κάμψη της ζήτησης του βιομηχανικού προφίλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση και οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων λόγω των capital controls έχει ως συνέπεια την παρατεινόμενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας.

«Ο Όμιλος όπως και η Εταιρία εξακολουθούν να παρουσιάζουν ζημιές, τόσο στα αποτελέσματα προ φόρων όσο και στα καθαρά αποτελέσματα, ως συνέπεια των ανωτέρω γεγονότων τα οποία οδηγούν σε πτώση της ζήτησης αλλά και σε ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων», τονίζει η διοίκηση σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνει, πάντως, πως η Μητρική Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν την προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Ρωσία, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.