Σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκαν τα μεγέθη εννεαμήνου της εταιρείας Υalco, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, με τις  πωλήσεις και τα μετά φόρους αποτελέσματα να διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ μικρή βελτίωση παρουσίασε το EBITDA.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, η  διατήρηση των Capital controls και η εκκρεμότηταανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών καθυστερούν τη διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα μετατρέψει το βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε μεσομακροπρόθεσμο και θα περιορίσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος και κατ' επέκταση θα βελτιώσει τα αποτελέσματα του ομίλου, συνθήκες που εξασφαλίζουν τη σταδιακή επανένταξη των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία που ανήκουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.